Наука і проекти

Наукова діяльність кафедри спрямована на створення науково обґрунтованих підходів, методів і системних моделей управління сучасним виробництвом і бізнесом
 
Науково-дослідницька робота, яка виконується на кафедрі, дозволяє підвищувати кваліфікацію викладачів, ефективно працювати зі студентами, постійно оновлювати зміст навчальних дисциплін і тематику дипломних робіт з урахуванням наукових напрямків, залучати студентів до реальні науково-дослідні проекти та брати участь в практичних розробках
 

На кафедрі інформаційних управляючих систем ведуться дослідження по широкому спектру наукових напрямів:

Інформаційні управляючі системи у виробництві і бізнесі

Internet-технології, мобільні додатки, VR/AR

Розподілені інтелектуальні системи, grid і cloud computing

Геоінформаційні системи і логістика

Інформаційні технології управління проектами та програмами

Кафедра підтримує міжнародні зв'язки з університетами і науковими центрами США, Німеччини, Австрії, Швеції, Нідерландів, Мексики, Канади, Китаю та інших країн. Студенти, які займаються науково-дослідною роботою, мають можливість продовжити навчання і стажуватися в провідних університетах Європи, Америки і Азії для отримання міжнародних дипломів про вищу освіту
 
За останні п'ять років захищені 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 150 наукових робіт, в тому числі 5 монографій, зроблено понад 200 доповідей на українських та міжнародних конференціях.
 
На кафедрі щорічно готують і захищають кандидатські дисертації (PhD) випускники аспірантури і здобувачі за спеціальностями 05.13.06 - інформаційні технології та 05.13.22 - управління проектами та програмами.