126 “Інформаційні системи та технології”

Спеціальність 126 "Інформаційні системи і технології"

Освітня програма: розподілені інформаційні системи

Основним напрямком є вивчення сучасних підходів і технологій створення розподілених інформаційних систем з використанням хмарних технологій, Грід, IoT, Big Data і мультиагентних систем

Напрямки навчання:

 • Основи розробки розподілених інформаційних систем
 • Основи баз даних і знань
 • Комп'ютерні мережі і мережеві технології
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Програмування розподілених систем з використанням Java, C#, Python
 • Технології великих даних Big Data
 • Web-програмування: HTML, CSS, JavaScript, PHP
 • Технології інтеграції та middleware
 • Технології розробки систем збору і передачі даних IoT
 • Cloud-комп'ютинг
 • Грід-комп'ютинг
 • Semantic Web та мультиагентні системи
 • Основи управління IT-проектами, Scrum / Agile процеси

Компетенції (знання, вміння, навички) бакалаврів:

Здатність реалізовувати проекти спеціалізованих інформаційних систем з використанням Cloud технологій

Забезпечувати введення в експлуатацію інформаційних систем

Здатність до супроводу різних інформаційних систем і систем IoT

Здатність до проектування та впровадження розподілених інформаційних систем з хмарної архітектурою і сховищами даних (Big Data)

Випускники за напрямом підготовки "Розподілені інформаційні системи" можуть працювати:

C#/.NET розробник

Ви навчитеся розробляти програми на основі платформи Microsoft.NET Framework і мови C#

Java розробник

Ви навчитеся створювати консольні, багатопотокові і веб-додатки на Java

Front-end розробник

Ви навчитеся створювати клієнтську частину web-сайтів з використанням HTML5 & CSS3, JavaScript і jQuery

Back-end розробник

Ви навчитеся створювати повноцінні веб-додатки c серверної логікою на основі ASP.NET і ASP.NET MVC

DevOps Engeneer

Ви навчитеся проектувати, розробляти, тестувати, розгортати і підтримувати додатки Cloud і IoT

Data Scientist / Machine Learning Engineer

Ви навчитеся проектувати і будувати процеси для інтелектуального аналізу даних за допомогою алгоритмів машинного навчання і інструментів для аналізу даних і моделювання